MD Club' a hoş geldiniz!

Değerli Kullanıcı;

Hizmetlerimizi kullanarak, buradaki şartları kabul etmiş olursunuz. Lütfen bu şartları dikkatlice okuyunuz.

Aşağıda yer alan Kullanıcı Sözleşmesi ve ekleri Kullanıcılarımıza sunulacak hizmetler hakkında bilgi vermek, uygulamanın sağladığı olanaklardan hangi şart ve kurallar çerçevesinde yararlanacağınızı belirlemek, Kullanıcı ve hizmet sunanın karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. MD Club' ın size sağladığı hizmetlerden faydalanmak için sitede yer alan gerek hukuki gerekse uyarı niteliğinde olan şartları, hak, yetki ve sorumlulukların düzenlendiği maddeleri okumanız ve açık rızanız ile kabul etmeniz gerekmektedir. Belirtilen şartları kabul etmiyorsanız, uygulama için Kullanıcı üyelik işlemelerini yapmaktan ve uygulamayı kullanmaktan vazgeçiniz.

 

  Öncelikle kayıt işlemi ve hizmet kullanımı için aşağıdaki taahhütleri vermiş olmaktasınız;

 

-Kendinize ait bilgilerin tam ve doğru olduğunu,

-İletişim bilgilerinin doğru ve güncel olduğunu,

-Kendi hesabınızdan başka bir kişiye ait izinsiz kişisel veya özel nitelikli veri paylaşmayacağınızı,

-Sistemde tanımlanmış “kendi tanımladığı kullanıcı” adıyla yapacağınız her türlü işlemden bizzat kendinizin sorumlu olduğunu,

-Kullanıcı bilgilerinizi ve şifrenizi paylaşmayacağınızı, başkalarının hesabınıza erişimine izin vermeyeceğinizi veya bilgi güvenliğini tehlikeye atacak içerikler paylaşmayacağınızı,

-Otomatik araçlar kullanarak diğer kullanıcılara ait içerikleri veya bilgileri toplamayacağınızı,

-Hizmetlerimizden herhangi birini kullanırken mevcut hukuki düzenlemelere, tıbbi deontoloji ve etik kurallara uygun davranacağınızı,

-Herhangi bir ticari girişim ya da bireysel kazanç için bilgi toplamak, tanıtım/reklam yapmak, ürün pazarlamak amacıyla servis ve hizmetlerimizi izinsiz olarak kullanmayacağınızı,

-Tıbbi bilgi, içerik ve vaka paylaşımlarında hastanın açık rızası olmadan her türlü belge, resim, video paylaşmayacağınızı, hasta kimlik bilgilerini hiç bir koşulda paylaşmayacağınızı,

 

Aksi takdirde doğan ve doğacak tüm maddi ve manevi zarardan sorumluluğun Kullanıcıya ait olduğunu, Kullanıcının hesaplarını kapatmadıkça veya kötüye kullanımı bildirmedikçe, hesaplarıyla yapılan her işlemden sorumlu olduğunu taahhüt ve kabul etmektesiniz.

 

MD Club , Dünya geneli uluslararası tıp doktorları (tabip, uzman tabip, yan dal uzman tabip, MD-PhD ve bu unvanların akademisyenleri) arasındaki etkileşim ve paylaşımı sağlamaktadır. Kullanıcılarımız/ Üyelerimiz tarafından beyan edilen, yazılan, aktarılan, kullanılan fikir ve düşünceler ile paylaşılan tıbbi vakalar, yazılı ve görsel içerikler, tamamen o kişinin kendi kişisel ve mesleki görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Kullanıcının/üyenin yaptığı paylaşımlar, beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle kullanıcının/üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı ‘MD Club’ hizmet sunucusu olan Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Uygulama sağlık profesyonellerine yönelik olup, teknik destek, izleme, hukuki danışmanlık hizmetleri çerçevesinde sözleşme ilişkisi içinde bulunduğumuz hukuki ve teknik danışman / uzmanlarımız ve hizmet sürecinde işbirliği yaptığımız partnerlerimiz, çalışanlarımız dışında, sağlık profesyoneli olmayan kullanıcıların uygulamanın hizmetlerine erişmesi ve bu hizmetlerden yararlanması kabul edilmemektedir.

 

MD Club vermiş olduğu hizmetlere yönelik olarak kullanım kuralları ve politikaları koyabilir, tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir. Kullanıcıların sunulan hizmetlerden yaralanabilmesi için aranan şartlar, yararlanma şekli ve şartları gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir ve her türlü metinde mevcut hukuki düzenlemeler  göz önüne alınarak güncelleme yapılabilir. Bu nedenle ilgili metinleri düzenli aralıklarla takip ediniz.

 

YUKARIDAKİ METNİ OKUDUĞUMU, ANLADIĞIMI, KABUL ETTİĞİMİ VE BU ŞART VE KOŞULLAR DÂHİLİNDE HAREKET EDECEĞİMİ BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM.

 

 

 

 

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR

 

İşbu sözleşme ve ekleri (Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Sözleşmesi) “Nasuh Akar mahallesi Türkocağı caddesi No.30  Balgat/Çankaya Ankara” adresinde mukim “Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.” (bundan böyle "Ortadoğu Yayıncılık" olarak anılacaktır) ile MD Club mobil uygulamasından sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı' nın (bundan böyle "Kullanıcı" olarak anılacaktır) üyelik kaydının tamamlanması ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

2. TANIMLAR

 

2.1. Uygulama: MD Club isimli mobil uygulama tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımı ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir. (Bundan böyle "Uygulama/MD Club" olarak anılacaktır.)

2.2. Kullanıcı/Üye: ORTADOĞU YAYINCILIK tarafından sunulan hizmetlerden işbu sözleşme ve eklerinde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir.

MD Club, ORTADOĞU YAYINCILIK tarafından geliştirilen ve Dünya geneli uluslararası tıp doktorları (tabip, uzman tabip, yan dal uzman tabip, MD-PhD ve bu unvanların akademisyenleri)’nin “Kullanıcı” olabilecekleri vaka ve bilgi paylaşım uygulamasıdır.

2.3. Sisteme Erişim Araçları: Kullanıcının hesabını yönetim sayfası, Uygulamaya erişim sağlayan kullanıcı adı, şifre, kod, parola gibi yalnızca Kullanıcının bilgisinde olan bilgileri ifade eder.

2.4. İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, mms, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade eder.

2.5. Mesaj: ORTADOĞU YAYINCILIK’ ın, Kullanıcılara pazarlama, araştırma, bilgilendirme vb. amaçlarla göndereceği, Kullanıcılar tarafından kendilerine gönderilmesine izin verilen mesajları ifade eder.

 

3. AMAÇ

 

MD Club’ ın amacı, Kullanıcılar arasındaki iletişim, etkileşim, paylaşım ve yardımlaşmayı artırmaktır: MD Club ile diğer sağlık profesyonelleri ile paylaşmak istediğiniz, zor, riskli, nadir, yenilikçi, başarılı çalışmalarınızı, her türlü tıbbi müdahaleye ilişkin tanı - tedavi süreci, tedavi yöntemleri, komplikasyonları paylaşabilir, tecrübelerinizi aktarabilir ve diğer sağlık profesyonellerinin tecrübelerinden yararlanabilirsiniz. Benzer şekilde ilgilenmekte olduğunuz vakalarla ilgili diğer Kullanıcılardan görüş alabilirsiniz.

MD Club ile Kullanıcılar arasında takip, mesajlaşma, bağlantı kurma, gurup oluşturma, ön tanı, son tanı ve etiket üzerinden vaka arama, kongre/kurs/medikal gündem, özel duyuru, acil vaka paylaşımı ve görüntülü bağlantı sağlamanız mümkündür.

MD Club üzerinden sunduğumuz hizmetlerimiz çok ve çeşitli olduğundan gerektiğinde ek şartlar veya ürün gereksinimleri uygulanabilir. Hizmetleri kullanmanız halinde Ek şartlar işbu sözleşmenin kendiliğinden birer parçası haline gelir.

 

4. KONU VE KAPSAM

 

4.1. İşbu sözleşmenin konusu; Kullanıcıya yönelik olarak Uygulamada mevcut olan ve ileride MD Club tarafından sunulacak ürün ve hizmetler, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

4.2. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin ORTADOĞU YAYINCILIK tarafından açıklanan her türlü bildirim ve/veya beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, ORTADOĞU YAYINCILIK' ın bildirim ve beyanlarında belirtilen  hususlara uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5. ÜYELİK VE KULLANIM ŞARTLARI

 

5.1. MD Club, sağlık profesyonellerine özel bir uygulamadır ve/veya bazı hizmetler sadece sağlık profesyonellerine yöneliktir.  Kullanıcıların kendilerinin sağlık profesyoneli olduklarına dair beyanda bulunma ve sadece bir hesap oluşturma yükümlülükleri vardır. Kullanıcıların kayıt sırasında vermiş olduğu e-posta adresi üyeye özeldir ve her üye e-posta adresi ve üyelik bilgileri ile tek bir üyelik oluşturma hakkına sahiptir.

5.2. Koşulları taşımayan başvurular, kayıt işlemlerini tamamlanmış olsa dahi "Kullanıcının" sahip olduğu hak ve yetkilerden yararlanamaz.

5.3 ORTADOĞU YAYINCILIK herhangi bir gerekçe göstermeden,  bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir ve Kullanıcının işbu Uygulamadan yararlanmasına son verebilir.

 

6. KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

6.1. Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri:

6.1.1 Kullanıcı, kullanıcı prosedürlerini yerine getirirken, Uygulamadaki ürün veya hizmetlerden faydalanırken ve Uygulamadaki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme ve ekleri içerisinde yer alan tüm şartlara, ORTADOĞU YAYINCILIK tarafından belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.

6.1.2  Kullanıcı, ORTADOĞU YAYINCILIK' ın mevzuat gereğince ve talep edildiği takdirde resmi makamlara bilgi verme ve açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, Uygulama dahilinde Kullanıcılara ait edinilen bilgileri açıklamaya yetkili olduğunu ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

6.1.3 Kullanıcı, ORTADOĞU YAYINCILIK’ ın işbu Sözleşme konusu ürün ve hizmetlerin ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, Kullanıcıya ait gerekli bilgileri açıklamaya yetkili olacağını, bu hususu kabul ettiğini beyan ederek bu sebeple ORTADOĞU YAYINCILIK’ tan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

6.1.4 Kullanıcı, Uygulamaya erişmek için kullandığı Sisteme Erişim Araçlarını (kullanıcı adı, şifre, kod gibi) gizli tutmakla yükümlüdür. Sisteme Erişim Araçlarını kullanma hakkı münhasıran Kullanıcıya aittir. Sisteme Erişim Araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile Kullanıcı sorumludur. ORTADOĞU YAYINCILIK bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisi için bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

6.1.5 ORTADOĞU YAYINCILIK tarafından bizzat oluşturulan duyurular, tanıtımlar, vb. dışında MD Club’ ın içeriği Kullanıcılar tarafından üretilmekte ve söz konusu içerikler kullanıcılar tarafından gönderildiği haliyle, diğer bir ifade ile “olduğu gibi” sunulmaktadır. Kullanıcı, Uygulama dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. ORTADOĞU YAYINCILIK, Kullanıcı tarafından iletilen veya Uygulama üzerinden Kullanıcı tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış, hatalı ve hukuka aykırı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir. Kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerin hukuka uygunluğu (özellikle hasta mahremiyetinin korunması, özel nitelikte kişisel verilerin açıklanmaması, vakaların anonimleştirilerek sunulması vb.) MD Club’ a veri girişi yapan sağlık profesyonellerinin sorumluluğundadır.

6.1.6 Kullanıcı, kendisi tarafından yapılan tüm işlemlerin ve paylaşımların münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, ORTADOĞU YAYINCILIK’ a verdiği iletişim kanallarının yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim kanalları olduğunu ve bu iletişim kanallarını aktif olarak kullandığını taahhüt eder. Aksi halde, Kullanıcı iletişim kanallarının kullanıcı/üyenin kendisine ait olmamasından veya İletişim Kanallarını aktif olarak kullanmamasından dolayı ORTADOĞU YAYINCILIK’ın uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır.

6.1.7 ORTADOĞU YAYINCILIK’ın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, Uygulama dahilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının, Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki, idari ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, Uygulamayı kullanırken halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ORTADOĞU YAYINCILIK’ın Uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.

6.1.8 Kullanıcı işbu uygulamanın ORTADOĞU YAYINCILIK’a ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. Kullanıcı, ORTADOĞU YAYINCILIK ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Uygulama dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

6.1.9 MD Club’ ın isim hakları, içeriği, şablonları, tasarımı ve site içindeki tüm doküman, program ve etiklere (script) ait haklar saklıdır. Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece, site içindeki hiçbir doküman sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, internet üzerinde veya herhangi bir yayın aracıyla yayımlanamaz ve kullanılamaz.

6.1.10 Uygulamada ve Uygulama üzerinden link verilen internet sitelerinde, Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı ORTADOĞU YAYINCILIK’ın sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir kullanıcı/üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. ORTADOĞU YAYINCILIK üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

6.1.11 Kullanıcı ve ORTADOĞU YAYINCILIK birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme'nin Taraflarca onaylanması ve uygulanması, aralarında ortaklık, temsilcilik veya iş görme ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz.

6.1.12   Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında yaptığı paylaşımların hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini, paylaşımlarında üçüncü kişilerin kişilik haklarını koruyacağını, üçüncü kişilere ait kişisel ve özel nitelikte kişisel verilerin ilgilinin açık rızası olmaksızın paylaşılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı paylaşımın bütün sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu paylaşımlardan kaynaklı olarak ORTADOĞU YAYINCILIK’a bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talebin ORTADOĞU YAYINCILIK tarafından kendisine ihbar edilebileceğini, ORTADOĞU YAYINCILIK’ın savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği kendisine savunma için gerekli yasal sürelerin geçirilmemesini teminen derhal sağlayacağını, bahsi geçen dava ve talep sonucunda ORTADOĞU YAYINCILIK’ın herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın ORTADOĞU YAYINCILIK tarafından, tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcının iş bu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle ORTADOĞU YAYINCILIK iş bu Sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak feshetme, üyeliği askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

6.1.13 Usule aykırı kullanım bildirimleri: Uygulama dahilinde Kullanıcılar tarafından yüklenen yazılı ve görsel öğelerin mevzuata aykırılığı, başkasının telif hakkını ihlali, etik ilke ve değerlere aykırılığının paylaşımın yapıldığı anda tespit edilmesi ve engellenebilmesi her zaman mümkün olmayabilir. Söz konusu ihlal ve uygunsuz kullanımları engellemek için temel mekanizmamız siz Kullanıcılarımızın geri bildirimleridir. Mevzuata ve ulusal/uluslararası temel etik ilkelere aykırılık olarak nitelendirilebilecek hususlara ilişkin olarak tarafımıza bildirimde bulunulması durumunda, ORTADOĞU YAYINCILIK gerekli incelemeleri yaparak geri bildirimde bulunur ve varsa ihlali önlemek, ortadan kaldırmak için mümkün olan teknik imkânları kullanır. Kullanım Koşullarına uygun davranmadığı tespit edilen Kullanıcıların hesapları kendilerine bir bildirimde bulunarak ya da bulunmaksızın ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü taşımaksızın feshedilir.

Aşağıda işbu maddenin kapsamında yer alabilecek asgari durumlar yer almaktadır;

-  Kişisel verilerin korunması ve mahremiyet hakkını ihlal eden paylaşımlarla ilgili bildirimler

-  Telif hakkı ihlali ile ilgili bildirimler

- Yasalara ve hukuk kurallarına aykırılık, ulusal ve uluslararası etik dışı (tıp etiği,  araştırma etiği, iletişim, nezaket, vb. kuralları ihlal eden) kullanımlarla ilgili bildirimler

- Irkçı, aşağılayıcı, küçük düşürücü, ayrıştırıcı, bölücü, kişilik haklarını ihlal edici nitelikte ve kamu menfaatine aykırı yorumlara ilişkin bildirimler

6.1.14 Kullanıcı, ORTADOĞU YAYINCILIK’ın kendisi ile MD Club uygulaması ve elektronik haberleşme araçları ile iletişim kurmasını, reklam, tanıtım, kampanya ve promosyon gibi bilgilendirmeleri yapmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.15 Kullanıcı, ilgili formları doldurduktan ve "Kullanıcı Sözleşmesi'ni okudum, anladım ve sözleşme şartlarını kabul ediyorum" maddesini onayladıktan sonra iş bu Sözleşme kapsamında Kullanıcı olma ehliyeti ve şartlarına sahip olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi halde, bu hususun ORTADOĞU YAYINCILIK tarafından tespit edilmesi durumunda Kullanıcının sözleşmesi derhal feshedilir.

 

6.2. Kullanıcı Vaka Paylaşımları ile İlgili Hususlar

 

6.2.1 Kullanıcılarımız, kendi kullanıcı profillerini oluştururken, beyan ettikleri tüm bilgilerin doğruluğu konusunda doğrudan ve bizzat kendileri sorumludur. ORTADOĞU YAYINCILIK’ ın kullanıcılar tarafından verilen bilgi ve beyanları doğrulama zorunluluğu ve sorumluluğu yoktur. ORTADOĞU YAYINCILIK olarak verilen bilgilerin tam ve doğru olduğuna ilişkin çeşitli yöntemler kullanmakla birlikte, ancak yasal ve yetkili merciler tarafından yapılabilecek kesin bir doğrulamanın tarafımızca yapılabilmesi mümkün olmayabilir.

6.2.2 Kullanıcılarımız üye olurken kendilerinin tıp doktoru olduklarını, kayıt için vermiş oldukları tüm bilgilerin doğru ve kendilerine ait olduğunu, aksi takdirde bu durumdan kaynaklanabilecek her türlü hukuki ve cezai tüm sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu; MD Club’ ın bu nedenle herhangi bir zarara uğraması halinde, her türlü zararı ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini ve bu hallerde üyeliğinin tek taraflı olarak sona erdirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.2.3 Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Her türlü Vaka paylaşımlarında kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat hükümlerinin ihlalinden kaçınılmalıdır. Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesi, hastanın açık rızası (bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle) alınmaksızın ve kişisel verilerin anonim (başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi) hale getirilmeksizin kullanılmasından doğan her türlü hukuki sorumluluk Kullanıcıya aittir. Kullanıcılar tarafından girişi yapılan vakalardan veya yapılan yorumlardan kaynaklanabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcının bizzat kendisine aittir.

6.2.4 Uygulama kapsamında, Kullanıcılar tarafından paylaşılan tıbbi vaka, hastalıklar, tanı, tedaviler vb. hakkında bilgi, haber, içerik paylaşımları ve işbu paylaşımlara yönelik olarak yapılan yorumlar uzaktan tedavi, teşhis ve tedavi yönlendirmesi, konsültasyon niteliğinde olmayıp, kullanıcıların bu içerikleri mesleki olarak değerlendirmeleri kendi inisiyatif ve sorumluluğundadır. Müdavi hekim tarafından yapılan ilgili vaka girişleri, işbu sözleşmenin 3.maddesi kapsamındadır. İlgili vakaya ilişkin yorum yapan Kullanıcıların, vakaya ilişkin kişisel tıbbi yorumları nedeni ile herhangi bir sorumlulukları olamayacağı gibi; içeriği oluşturan Kullanıcının da vakaya yapılan yorumları dikkate alma zorunluluğu yoktur ve tedavi ile ilgili tüm sorumluluk vakanın esas sahibine, yani müdavi hekime aittir. Yapılan yorum ve tavsiyeler, işbu vakaya ilişkin dava ve süreçlerde delil niteliği taşımaz.

6.2.5 MD Club uygulamasındaki içeriğin her ne adla olursa olsun diğer elektronik ortamlarda, sosyal medyada ve mecralarda paylaşılmaması Kullanıcının sorumluluğundadır. Zira her vaka bilgisi, onu kaydeden Kullanıcının sahibi olduğu bir içeriktir. Bu içerik üzerinde sadece Kullanıcı ve bu sözleşme ve ekleri çerçevesinde ORTADOĞU YAYINCILIK’ın hakları söz konusudur. MD Club, uygulaması dahilindeki içeriğin, üçüncü kişilerle paylaşılmasına teknik olarak izin vermemektedir. Buna rağmen, bir kullanıcının kendisine ait olmayan içerikleri bir şekilde (fotoğraf çekimi, ekran görüntüsü alınması vb. yollarla) 3. kişilerle paylaşımından ve bundan doğacak herhangi bir hak ihlalinden ORTADOĞU YAYINCILIK sorumlu tutulamaz. Buna sebebiyet veren ilgililer ORTADOĞU YAYINCILIK’ın maruz kalacağı zarar ve ziyanı ilk talep halinde ödeyeceklerini kabul beyan ve taahhüt ederler.

6.2.6  Kullanıcı tarafından MD Club’ a girişi yapılan vaka bilgileri, başka bir kullanıcı tarafından araştırmalarda, yayınlarda veya sunumlarda kullanılmak istendiğinde, bilimsel etik kurallarına göre hareket edilmelidir. Kullanıcılar, gerektiğinde kullandıkları vakaya ilişkin izinleri alarak, ilgili Kullanıcıya ve MD Club uygulamasına referans vermelidir.

 

6.3. ORTADOĞU YAYINCILIK’ın Hak ve Yükümlülükleri

 

6.3.1  ORTADOĞU YAYINCILIK, uygulamada sunulan ürün, hizmet ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcının uygulamaya yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. ORTADOĞU YAYINCILIK, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. ORTADOĞU YAYINCILIK tarafından Kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan ORTADOĞU YAYINCILIK sorumlu olmayacak ve Kullanıcının Uygulamayı kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

6.3.2 Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Uygulama içerisinde bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen her türlü portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ORTADOĞU YAYINCILIK’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

6.3.3 ORTADOĞU YAYINCILIK, uygulamada yer alan Kullanıcı bilgilerini, kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa, istatistiki değerlendirmeler, iç denetimler veya demografik bilgi olarak reklam ve/veya tanıtım için kullanabilme ve bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza etme yetkisine sahiptir.

6.3.4 ORTADOĞU YAYINCILIK, işbu Uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, Uygulamayı kullanma koşulları ile Uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, Uygulamanın kullanımı ya da Uygulamaya giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, ORTADOĞU YAYINCILIK tarafından belirlenen mecra üzerinden Kullanıcılara duyurulur.

6.3.5 ORTADOĞU YAYINCILIK, Uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair garanti vermemektedir. ORTADOĞU YAYINCILIK özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler vb. dış etkenler, yanlış kullanım, kaynaklanabilecek teknik ve sair aksaklıklar, bakım/tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

6.3.6 ORTADOĞU YAYINCILIK gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

6.3.7 MD Club’ ın kullanıcılara sağladığı kullanım amacı ve faydasından yararlanmak, bunlara ulaşmak tamamen Kullanıcının kullanım şeklinde bağlıdır. Bu nedenle ORTADOĞU YAYINCILIK olarak, Kullanıcıya herhangi bir somut hedef ya da amacın gerçekleşmesi taahhüdü verilmemektedir.

6.3.8  MD Club’ ın kullanılması esnasında karşılaşılabilecek hata, eksiklik, zarar verici herhangi bir yazılım (virüs, vb.), gecikme veya sistem bağlantı arızası sonucu görülebilecek doğrudan ya da dolaylı ziyan, zarar veya masraflar da dâhil hiçbir zarar ve ziyandan ORTADOĞU YAYINCILIK ve çalışanları, bu tip olasılıklardan haberdar olsun ya da olmasınlar, sorumlu tutulamazlar.

 

7.  GÜVENLİK

 

7.1 Verilerinizi korumak için tasarlanmış HTTPS gibi güvenlik önlemleri uygulanmaktadır.

Olası güvenlik açıkları ve saldırılara karşı sistemimiz düzenli olarak izlenmektedir. Temel saldırı türlerine ve virüs etkilerine karşı koruma tedbirleri alınmıştır. Bununla birlikte, tüm kamu ve özel sektör temsilcilerinin tabi olduğu öngörülemez riskler ORTADOĞU YAYINCILIK için de geçerlidir ve bu nedenle idari ve teknik olarak aldığımız tüm güvenlik tedbirlerine rağmen, verilere erişilemeyeceğinin, değiştirilemeyeceğinin veya yok edilemeyeceğinin garantisini vermek mümkün değildir.

7.2 Güvenliğinizi artırmak için belirleyeceğiniz kullanıcı şifresinin önerdiğimiz karmaşıklık düzeyinde olması yararlı olacaktır. Kullanıcı adı ve şifrenizin korunması, 3.kişilerin eline geçmemesi için azami gayret göstermelisiniz. Bu konuda ORTADOĞU YAYINCILIK herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bunula birlikte, Kullanıcı adı ve şifrenizin ele geçirildiğini düşündüğünüzde bizimle iletişime geçer ve kimliğinizin doğrulamasını sağlarsanız, hesabınızın kontrolünü yeniden ele alabilirsiniz.

 

8. GİZLİLİK

 

8.1 ORTADOĞU YAYINCILIK Kullanıcılara ait bilgileri, işbu Sözleşme'nin kapsamı dışında ancak Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Sözleşmesi"nde belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

8.2 ORTADOĞU YAYINCILIK’ın Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Sözleşmesi, Hizmetlerimizi kullandığınızda kişisel verilerinizi nasıl ele aldığımızı ve gizliliğinizi nasıl koruduğumuzu açıklar. Hizmetlerimizi kullanarak, ORTADOĞU YAYINCILIK’ın bu verileri gizlilik politikasına uygun şekilde kullanabileceğini kabul etmiş olursunuz. Lütfen düzenlediğimiz Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenme Sözleşmesi'ni dikkatlice okuyunuz.

 

9.  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

Uygulamanın (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları ORTADOĞU YAYINCILIK’a aittir ve/veya ORTADOĞU YAYINCILIK tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan ORTADOĞU YAYINCILIK’a ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler ORTADOĞU YAYINCILIK’ın uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı ORTADOĞU YAYINCILIK’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

 

10. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

 

10.1 ORTADOĞU YAYINCILIK tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni veya herhangi bir hükmünü ve eklerini uygun göreceği herhangi bir zamanda uygulamada ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

10.2 ORTADOĞU YAYINCILIK’ın el değiştirmesi veya ORTADOĞU YAYINCILIK tarafından MD Club’ ın tüm haklarının başkaca şirketlere devredilmesi halinde, ORTADOĞU YAYINCILIK’ın tüm yükümlülükleri, devralan tüzel kişiliğe ait olup, işbu Sözleşmesinin tüm hükümleri aynen geçerlidir.

 

11. MÜCBİR SEBEPLER

 

Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, ORTADOĞU YAYINCILIK’ın gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın uygulama, portal ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ORTADOĞU YAYINCILIK’ın makul kontrolü haricinde gelişen ve ORTADOĞU YAYINCILIK’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

12. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Ayrıca bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla veya tarafların açık istek ve rızası sonucu Arabuluculuk yoluyla çözümlenecektir.

Çıkabilecek uyuşmazlıklarda ORTADOĞU YAYINCILIK’ın defter ve kayıtları ile bilgisayar ve elektronik kayıtlarının, görüntü, telefon ve esas kayıtlarının, faks çıktıları ve sair her türlü kaydı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin H.M.K 193. maddesi uyarınca yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu Kullanıcı kabul ve beyan eder.

 

13. YÜRÜRLÜK

 

13.1 Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

13.2 İşbu Sözleşme, Kullanıcının, üyelik talebine, elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, ekleri ile birlikte uygulanacaktır.

 

YUKARIDAKİ SÖZLEŞMEYİ OKUDUĞUMU, ANLADIĞIMI, KABUL ETTİĞİMİ VE BU ŞART VE KOŞULLAR DÂHİLİNDE HAREKET EDECEĞİMİ BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM.

 

 

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME SÖZLEŞMESİ

 

TANIMLAR

İşbu sözleşmede yer alan;

 

Uygulama       : MD Club isimli mobil uygulama tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımı ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir.

Kullanıcı/Üye: ORTADOĞU YAYINCILIK tarafından sunulan hizmetlerden Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerinde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir.

Kişisel Veri    : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgi.

Açık Rıza       : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Veri Sahibi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur.

Anayasa : Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

KVKK           : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 

1. Gizlilik ve Mahremiyet

1.1. Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Anayasa gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin rızasıyla işlenebilecektir. Bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir. MD Club’ ın misyonu, sağlık profesyonellerinin daha üretken ve başarılı olmalarını sağlamak için uygulamayı kullanacak olan sağlık profesyonelleri (bundan böyle Kullanıcı olarak ifade edilecektir) arasındaki iletişim, etkileşim, paylaşım ve yardımlaşmayı arttırmaktır. Bu misyonun merkezinde, paylaşımlarla ve Kullanıcılarla ilgili topladığımız veriler ve bu verilerin nasıl kullanıldığı ve paylaşıldığı konusunda Kullanıcılara karşı şeffaf olma sözümüz vardır.

1.2. Hizmetlerimizi kullanarak, bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenme Sözleşmesi kapsamında verilerinizi kullanmamıza açık rıza vermiş olursunuz.

2. Temel Hususlar

2.1. Hizmetler

2.1.İşbu Gizlilik Politikası, ORTADOĞU YAYINCILIK’ın MD Club markalı uygulaması ile ORTADOĞU YAYINCILIK ile ilişkili diğer siteler, uygulamalar, haberleşme araçları ve reklam/tanıtım hizmetlerimiz dâhil; ancak farklı bir gizlilik politikası altında olduğunu açıklayan hizmetler hariç olmak üzere, tüm hizmetler (“Hizmetler”) için geçerlidir.

2.2. Onay

2.2.1.Hizmetlerimizi kullandığınız takdirde, kişisel bilgilerinizin, girmiş olduğunuz vaka bilgilerinin işbu Gizlilik Politikası koşulları altında kullanımına izin vermiş ve  GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME SÖZLEŞMESİ'ni  kabul etmiş olursunuz. Bununla birlikte, Uygulamada siz değerli Kullanıcılarımıza, verilerinizi nasıl kullandığımızı ve paylaştığımızı kontrol etmeye dair bazı seçenekler sunulmaktadır.

2.3. Değişiklik

2.3.1.İşbu Gizlilik Politikasında tarafımızca değişiklik yapabilir ve önemli bir değişiklik yaptığımız takdirde Kullanıcıya Hizmetimiz üzerinden bildirim göndeririz veya diğer bir deyişle, size değişiklikler yürürlüğe girmeden önce inceleme imkânı tanırız. Herhangi bir değişikliğe ilişkin itirazınız olursa, hesabınızı kapatabilirsiniz. İşbu Gizlilik Politikasında yapılan değişikliler ile ilgili bir bildirim yayınladıktan veya size bildirdikten sonra, Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, güncellediğimiz Gizlilik Politikasını kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

3.Topladığımız bilgiler

3.1. Bize verdiğiniz bilgiler: MD Club’ ın etkin şekilde kullanılması ve uygulamanın amaçladığı faydaların sağlanabilmesi için Kullanıcılar tarafından bize verilen aşağıdaki veriler kaydedilmektedir:

3.1.1.Kayıt bilgileri : Kullanıcı kaydınız sırasında girdiğiniz verileriniz.

3.1.2.Vaka bilgileri : Kullanıcı olarak MD Club’ a kaydettiğiniz tüm vakalar ve bu vakalara ait görsel ve yazılı bilgiler.

3.2. Hizmetlerimizi kullanımınızdan aldığımız bilgiler : Uygulamanın sağlık profesyonelleri arasındaki etkileşimi ve bilgi paylaşımını artırmak gibi önemli amaçlarını gerçekleştirebilmek için, bazı verilerin kaydedilmesi zorunludur. Bu veriler şunlardır:

3.2.1.Kullanım bilgileri : MD Club’ a giriş, çıkış ve kullanım süresi ile ilgili bilgiler.

3.2.2. Etkileşimler : Kullanıcılar tarafından girişi yapılmış vakalar ile ORTADOĞU YAYINCILIK tarafından girişi yapılmış etkinlikler için yapılan yorumlar, beğeniler, şikâyetler, geri bildirimler, mesajlar, vb.

3.2.3.Bağlantı bilgileri : Kullanıcıların diğer kullanıcılar ile olan bağlantı bilgileri (takip etme, takip edilme, vb.), grup bilgileri, vb.

3.3. Cihaz ve uygulama bilgileri : Farklı cihazlardan kullanıcı hesabınızın kullanıldığını ayırt etmek ve güvenliğinize dair önlemleri alabilmek için, MD Club’ ı kullandığınız cihaz ve varsa uygulamalara (tarayıcı, vb.) dair bilgiler kaydedilmektedir.

3.4. Çerezler, web işaretleri ve diğer benzer teknolojiler

3.4.1.Sizin ve/veya cihazınızın aktif olup olmadığını anlamak ve sizi farklı Hizmetler ve cihazlarda tanımak için çerezleri ve benzeri teknolojileri (ör. Web işaretleri, pikseller, reklam etiketleri ve cihaz tanımlayıcıları) kullanırız. Bazı diğer ögelerin çerezleri kullanmasına da izin veririz. Bununla birlikte, bu izinleri kaldırmak için tarayıcı ayarları ve diğer araçlar aracılığıyla çerezleri kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, üçüncü taraf tanıtım ve reklamlar için diğer sitelerdeki davranışlarınızı izleyen çerez ve benzer teknolojileri kullanmamızı da devre dışı bırakabilirsiniz.

4. Toplamayan Bilgiler

4.1. ORTADOĞU YAYINCILIK, yukarıda bahsedilen bilgiler dışında hiçbir bilginizi kaydetmemektedir. Bununla birlikte, sizler için değerli olduğunu düşündüğümüz ve ORTADOĞU YAYINCILIK tarafından hiçbir şekilde kaydedilmeyen bazı önemli bilgiler aşağıda özellikle belirtilmiştir:

4.1.1.Telefon rehberi bilgileriniz: Telefon rehberinizdeki kayıtlar, MD Club tarafından davetiye gönderme, vb. amaçlarla kullanılabilmektedir ve izin vermeniz halinde MD Club tarafından telefon rehberinize erişebilmektedir. Ancak bu erişim ve etkileşim sadece mobil cihazınız üzerinde gerçekleşmekte olup; rehber bilgileriniz kesinlikle ve hiçbir şekilde ORTADOĞU YAYINCILIK sunucularında kaydedilmemektedir.

4.1.2.Kısa mesaj, e-posta, takvim, iş listesi bilgileriniz : Telefonunuz üzerinden kullandığınız kısa mesajlar, e-postalar, takvim/ajanda ve iş listesi gibi bilgilere ve uygulamalara hiçbir şekilde MD Club’ ın erişimi yoktur. Buna karşın Kullanıcı, MD Club tarafından duyurusu yapılan etkinlikleri, kullanmakta olduğu farklı sosyal medya ve haberleşme araçları üzerinden kendi isteği ile paylaşabilir. Bu tür paylaşımlar, MD Club’ ın söz konusu uygulamalardaki bilgilere erişimine imkân sağlamaz.

5. Verilerinizi Kullanma Şekli ve Usulü

5.1.MD Club üzerinden girmiş olduğunuz ve ORTADOĞU YAYINCILIK tarafından kaydedilen tüm bilgiler asgari düzeyde kaydedilmekte ve sadece uygulamanın siz değerli kullanıcılara daha faydalı olması amacıyla aşağıda belirtilen şekilde kullanılmaktadır.

5.2. Hizmetler

5.2.1. Bağlantıda kalın: Eğitim, bilgileriniz, çalıştığınız kurumlar uzmanlık ve araştırma alanlarınız dikkate alınarak, sizlerle aynı üniversitelerden mezun olmuş, aynı kurumlarda görev almış veya aynı branşta ya da araştırma alanlarında çalışma yapan sağlık profesyonelleri ile etkileşime girmeniz için sizlere zaman zaman hatırlatmalar yapılmaktadır.

5.2.2. Haberdar olun: Eğitim bilgileriniz, uzmanlık ve ilgili alanlarınız dikkate alınarak, sizlere özel bazı etkinliklerle ilgili hatırlatmalar yapılmaktadır.

5.2.3. İşbirliği, araştırma ve kariyer fırsatları: Uzmanlık alanınıza giren konularda bilimsel araştırma yapan, işbirliği olanakları araştıran ve iş fırsatları sunan kişi ve kurumlardan haberdar edilmeniz için hatırlatmalar yapılmaktadır.

5.3. İletişim: Kaydettiğiniz iletişim bilgileri, tercih ettiğiniz iletişim kanallarına göre sizlerle iletişime geçmek istediğimizde kullanılmaktadır.

5.4. Reklam/tanıtım: Sağlık profesyonellerinin yeni tıbbi teknolojilerden, ilaçlardan, cihazlardan, sarf malzemelerinden, vb. haberdar olması için, kayıt sırasında girmiş olduğunuz bilgiler esas alınarak kişiye özel hale getirilmiş ilgi duyacağınız tanıtımlar, ilgili tüm mevzuata uygun şekilde yapılmaktadır.

5.4.1.Reklam/tanıtım tercihleri: Sizlere bir tanıtıcı bilgi/reklam ulaştığında, bu reklamla ilgili geri dönüşlerinizi yapabilir, tercihlerinize göre farklı türde reklamlar görmek isteyebilirsiniz.

5.4.2. Reklam verenlere bilgi: Reklamlarla ilgili hatalı, yanıltıcı bilgi olduğunu düşündüğünüzde ya da geliştirici önerilerde bulunmak istediğinizde bunu doğrudan ORTADOĞU YAYINCILIK’a bildirebilirsiniz.

5.5. İş geliştirme : ORTADOĞU YAYINCILIK tarafından kaydedilen tüm bilgiler, kişisel verilerden arındırılıp, tamamen anonim hale getirildikten sonra, istatistiksel, tanımlayıcı ve tahminsel analizler yaparak ORTADOĞU YAYINCILIK  tarafından kullanılır. Bu analizlerin temel amaçları, MD Club’ ın kullanım kolaylığını ve güvenliğini artırmak, eklenebilecek olası yeni Hizmetleri değerlendirmek ve büyüme stratejilerini belirlemektir. Bu analizlerin sonucu, hiçbir kişi bilgisi olmaksızın ve sadece anonim olarak, iş geliştirme faaliyetleri çerçevesinde  ORTADOĞU YAYINCILIK tarafından müşterileri veya potansiyel müşterileri ile paylaşılabilir (örneğin, hangi ilden ve uzmanlıktan kaç kullanıcının olduğu, vb. bilgiler).

5.6.  Güvenlik ve soruşturması: Verilerinizi (iletişim bilgileriniz dâhil), güvenlik amacıyla gerekli gördüğümüz durumlarda (Kullanıcılar tarafından bir bildirim olması veya yasalar çerçevesinde uyulması zaruri olan durumlarda) veya Hizmet Koşulları - Kullanıcı Anlaşmasının ve bu Gizlilik Politikasının ihlalini veya Üyelerimize ve Ziyaretçilerimize zarar verme girişimlerine dair bildirim aldığımızda, bu bildirimleri soruşturmak için kullanabiliriz.

6. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

6.1. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir

6.2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Gerek Anayasa gerek gerekse de KVKK kapsamında yer alan hükümler doğrultusunda, MD Club, kişisel verilerin yurt içi ve/veya yurt dışı ile paylaşılması konusunda azami özen ve dikkat göstermekte olup, bu kapsamda mevcut düzenlemelere uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

7. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hususlar

7.1. Kişisel verilerin işlenmesinde Genel İlkeler

MD Club , Anayasa ve KVKK kapsamında uymak zorunda olduğu diğer kanunlarda yer alan hükümler doğrultusunda verileri işlemektedir.

Bu kapsamda aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket edilmektedir:

7.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun olunması

MD Club basiretli bir tacir olarak, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir.

7.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

MD Club , faaliyeti kapsamında uymak zorunda olduğu diğer kanunlar ile birlikte KVKK kapsamında kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır.

7.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

MD Club , meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Bu kapsamda kişisel veriler sunulmakta ya da sunulacak hizmetlerle ve yasal yükümlülükleri ile sınırlı olarak işlenmektedir. Bu kapsamda, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.

7.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

MD Club kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Bu doğrultuda verilerin işlenmesi faaliyetler ve yasal yükümlülükler ile sınırlıdır.

7.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar

Muhafaza Etme

MD Club kişisel verileri ancak ilgili uymakla yükümlü olduğu mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir.

7.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

MD Club , KVKK’da “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVKK’da öngörülen düzenlemelere uygun davranmaktadır.

-KVKK’ya uygun bir biçimde MD Club tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir: Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

-Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise; – Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

-Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

8. Değişiklikler

8.1. Gizlilik Politikamız zaman zaman değişebilir. Açıkça izninizi almadan bu Gizlilik Politikası kapsamındaki haklarınızda kısıtlama yapmayız. Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikleri MD Club üzerinden ve kurumsal web sitemizden yayınlarız ve değişiklikler önemliyse daha dikkat çekici bir bildirim (belirli hizmetler için Gizlilik Politikası değişikliklerine ilişkin e-posta bildirimi gibi) sağlarız. Ayrıca, bu Gizlilik Politikasının eski sürümlerini gözden geçirmeniz için saklarız.

9. Gizlilik Politikasının Geçerli Olduğu Durumlar

9.1. Gizlilik Politikamız, ORTADOĞU YAYINCILIK tarafından sunulan tüm hizmetler için geçerlidir ve uygulamalar kullanılmaya başladığında geçerli kabul edilir. Bu hizmetlere MD Club ve diğer sitelerde sunulan hizmetler (reklamcılık hizmetlerimiz gibi) dâhil; ancak bu Gizlilik Politikasına dâhil olmayıp ayrı bir gizlilik politikasına sahip hizmetler hariçtir.

9.2.Gizlilik Politikamız hizmetlerimize reklam veren ve ilgili reklamlar sunmak için çerezler, piksel etiketler ve diğer teknolojileri kullanan diğer şirketler ve kuruluşların bilgi uygulamalarını kapsamaz.

9.3. Gizlilik Politikamız, Kullanıcılar tarafından yapılan vaka girişi, yorum ve bağlantı (link) paylaşımı, mesajlaşma, vb. içerikler nedeniyle ortaya çıkabilecek veya başka uygulama ve siteler üzerinde cereyan eden durumları kapsamaz.

10. Düzenleyici Kurumların Kurallarına Uyum ve Bu Kurumlarla İşbirliği

10.1. Gizlilik Politikamıza uyup uymadığımızı düzenli olarak iç denetimlerle inceleriz. Herhangi bir şikâyet halinde durumu takip etmek için, şikâyette bulunan kişiyle bağlantı kurarız. Kişisel verilerin aktarılmasıyla ilgili olarak kullanıcılarımızla doğrudan çözemediğimiz tüm şikâyetleri çözüme kavuşturmak için yerel veri koruma yetkilileri (Kişisel Verileri Koruma Kurulu, vb.) de dâhil olmak üzere uygun denetim yetkilileriyle birlikte çalışırız.

10.2. Bu metnin tarafınızca onaylanarak hizmet almanız, kullanmaya devam etmeniz bu hususta açık rızanız olduğu anlamına gelmektedir.

11. Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

KVKK’nın “İstisnalar” Başlıklı 28. maddesinde Öngörülen Haller Saklı Kalmak Kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi Çerçevesinde Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirketimizce yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

12. Gizli Bilgi Kapsamında Olmayacak Hususlar

Bu taahhüdün ihlali haricindeki nedenlerle bilginin kamuya açık olması veya açık hale gelmesi;

a) Açıklandığı sırada veya daha sonradan işbu taahhüt hükümlerine aykırılık teşkil etmeksizin kamuya mal olan bilgiler

b) Bilginin yasal olarak üçüncü şahıslar tarafından ifşa edilebilir ve kullanılabilir bir bilgi olması

c) Kanunen yetkili kılınan merciler tarafından talep edildiği için verilmiş ve böylece aleniyete intikal etmiş ve/veya yürürlükte olan kanun, ilgili mevzuat, sair yasal düzenlemeler, mahkeme kararı ve/veya idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler

13. Uyuşmazlıkların Çözümü, Yetkili Mahkeme ve Delil Sözleşmesi

13.1.İşbu Sözleşme hükümleri, Türk Hukukuna tabi olup, sözleşmenin kendisinden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafın halinde Ankara Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. Ayrıca bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İSTANBUL Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla veya tarafların açık istek ve rızası sonucu ARABULUCULUK yoluyla çözümlenecektir.

13.2. Çıkabilecek uyuşmazlıklarda ORTADOĞU YAYINCILIK’ın defter ve kayıtları ile bilgisayar ve elektronik kayıtlarının, görüntü, telefon ve esas kayıtlarının, faks çıktıları ve sair her türlü kaydı dava ve sair belge kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin H.M.K 193. maddesi uyarınca yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu Kullanıcı kabul ve beyan eder.

14. Yürürlük

14.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme'de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

14.2. İşbu Sözleşme, Kullanıcının, üyelik talebine, elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, ekleri ile birlikte uygulanacaktır.

 

Uygulanan gizlilik politikası ile ilgili her türlü görüş ve düşüncelerinizi mdclub@turkiyeklinikleri.com adresinden iletebilirsiniz.

 

 

YUKARIDAKİ SÖZLEŞMEYİ OKUDUĞUMU, ANLADIĞIMI, KABUL ETTİĞİMİ BEYAN

EDERİM.

 

  AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve sizi bilgilendirmek için hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin olarak, ORTADOĞU YAYINCILIK “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile uyumlu olarak işlenir. MD Club ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Sözleşmesi’nden erişebilirsiniz.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Tarafımızca toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir. Eğitim, bilgileriniz, çalıştığınız kurumlar uzmanlık ve araştırma alanlarınız dikkate alınarak, sizlerle aynı üniversitelerden mezun olmuş, aynı kurumlarda görev almış veya aynı branşta ya da araştırma alanlarında çalışma yapan sağlık profesyonelleri ile etkileşime girmeniz için sizlere zaman zaman hatırlatmalar yapılmaktadır. Eğitim bilgileriniz, uzmanlık ve ilgili alanlarınız dikkate alınarak, sizlere özel bazı etkinliklerle ilgili hatırlatmalar yapılmaktadır. Uzmanlık alanınıza giren konularda bilimsel araştırma yapan, işbirliği olanakları araştıran ve iş fırsatları sunan kişi ve kurumlardan haberdar edilmeniz için hatırlatmalar yapılmaktadır. Kaydettiğiniz iletişim bilgileri, tercih ettiğiniz iletişim kanallarına göre sizlerle iletişime geçmek istediğimizde kullanılmaktadır.  Sağlık profesyonellerinin yeni tıbbi teknolojilerden, ilaçlardan, cihazlardan, sarf malzemelerinden, vb. haberdar olması için, kayıt sırasında girmiş olduğunuz bilgiler esas alınarak kişiye özel hale getirilmiş ilgi duyacağınız tanıtımlar, ilgili tüm mevzuata uygun şekilde yapılmaktadır. Sizlere bir tanıtıcı bilgi/reklam ulaştığında, bu reklamla ilgili geri dönüşlerinizi yapabilir, tercihlerinize göre farklı türde reklamlar görmek isteyebilirsiniz. Reklamlarla ilgili hatalı, yanıltıcı bilgi olduğunu düşündüğünüzde ya da geliştirici önerilerde bulunmak istediğinizde bunu doğrudan Ortadoğu YayıncılıK’a bildirebilirsiniz. Ortadoğu Yayıncılık tarafından kaydedilen tüm bilgiler, kişisel verilerden arındırılıp, tamamen anonim hale getirildikten sonra, istatistiksel, tanımlayıcı ve tahminsel analizler yaparak kullanılır. Bu analizlerin temel amaçları, MD Club’ ın kullanım kolaylığını ve güvenliğini artırmak, eklenebilecek olası yeni Hizmetleri değerlendirmek ve büyüme stratejilerini belirlemektir. Bu analizlerin sonucu, hiçbir kişi bilgisi olmaksızın ve sadece anonim olarak, iş geliştirme faaliyetleri çerçevesinde  Ortadoğu Yayıncılık tarafından müşterileri veya potansiyel müşterileri ile paylaşılabilir (örneğin, hangi ilden ve uzmanlıktan kaç kullanıcının olduğu, vb. bilgiler). Verilerinizi (iletişim bilgileriniz dâhil), güvenlik amacıyla gerekli gördüğümüz durumlarda (Kullanıcılar tarafından bir bildirim olması veya yasalar çerçevesinde uyulması zaruri olan durumlarda) veya Hizmet Koşulları - Kullanıcı Sözleşmesinin ve bu Gizlilik Politikasının ihlalini veya Üyelerimize ve Ziyaretçilerimize zarar verme girişimlerine dair bildirim aldığımızda, bu bildirimleri soruşturmak için kullanabiliriz.

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

Gerek Anayasa gerek gerekse de KVKK kapsamında yer alan hükümler doğrultusunda, kişisel verilerinizin Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde iş ortaklarımız ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında talep edilmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir. MD Club hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, kurumlara, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. MD Club, kişisel verilerin yurt içi ve/veya yurt dışı ile paylaşılması konusunda azami özen ve dikkat göstermekte olup, bu kapsamda mevcut düzenlemelere uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz tarafımızdan e-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, MD Club’ a erişimine imkan verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ve/veya çağrı merkezi kanalıyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Verilerinize Dair Haklarınız

İlgili mevzuat hükümlerine göre tarafımıza başvurarak; Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunları amacına uygun kullanıp kullanmadığımızı öğrenebilir, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilir, sistemimizin işleyişi için gerekli olmayan ve kanuni yükümlülüğü gereği saklamak zorunda olmadığı veya kanunda saklanması için öngörülen sürelerin sona erdiği kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

Gizlilik Politikamıza uyup uymadığımızı düzenli olarak iç denetimlerle inceleriz. Yazılı resmi şikâyetler aldığımızda, durumu takip etmek için, şikâyette bulunan kişiyle bağlantı kurarız. Kişisel verilerin aktarılmasıyla ilgili olarak kullanıcılarımızla doğrudan çözemediğimiz tüm şikâyetleri çözüme kavuşturmak için yerel veri koruma yetkilileri (Kişisel Verileri Koruma Kurulu, vb.) de dâhil olmak üzere uygun denetim yetkilileriyle birlikte çalışırız.

 

Uygulamamıza ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde cevaplanacaktır. KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre belirlenen işlem ücreti karşılığında, elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

 

Tüm bu konularda Veri Sorumlusu Şirketimiz Ortadoğu Yayıncılık’a başvurabileceğinizi bilgilerinize sunarız.

Adres: Nasuh Akar mahallesi Türkocağı caddesi No.30  Balgat/Çankaya Ankara

Tel : 312 286 56 56

 E-Posta Adresi : mdclub@turkiyeklinikleri.com 

 

Yukarıdaki hususlar kişisel verilere ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüz gereği bilgilerinize sunulmakla beraber, mevzuatın ilgili kişiden açık rıza alınmaksızın işlenmesine (aktarımlar dahil) imkan verdiği haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin alındığını ve izinsiz işlenme yapılmadığını bilmenizi rica ederiz.

 

OKUDUM, ANLADIM